Tatlı Su Balıkları: Türkiye'de Bulunan 50 Balık - İsimleri ve listesiPin

Tatlı Su Balıkları: Türkiye’de Bulunan 50 Balık ve Resimleri – 2023

Tatlı su balıkları, tipik deniz balıkları için yeterince tuzlu olmayan göl, akarsu ve nehir gibi sularda yaşar. Tatlı su balık türleri, kendi habitatlarında hayatta kalabilmek için diğer balıkların çoğundan farklı şekilde evrimleşmişlerdir. Yumuşak, sığ suya uygun pullara ve yüzgeçlere sahip olma eğilimindedirler.

Türkiye’de En Çok Bulunan Tatlı Su Balıkları

Türkiye'de bulunan tatlı su balıklarının listesiPin

Tatlı su balık türleri, tüm balık türlerinin %29,54’ünü oluşturmaktadır. Bu grubun yarısından fazlası, dünyanın en büyük balık grubu da dahil olmak üzere sazanlardır. Peki ya diğer tatlı su balıkları?

İşte Türkiye’de en çok bilinen tatlı su balıkları ve kısaca özellikleri:

Acı balık özellikleriPin

Acı balık

Bu balık türü, 10cm boyutlarına kadar büyüyebilen, sazangiller familyasından bir tatlı su balığıdır. Sibirya’da ortaya çıkıp, Avrupa, Asya ve Avrasya’ya yayılmıştır. Ülkemizde, Marmara ve Karadeniz göllerinde bulunur. Temel besinleri bitkiler olsa da, salyangoz, kurtçuk ve larvalarla da beslenebilirler.

Üreme için midyeleri kullanırlar. Dişi balık, yumurtalarını midyelerin içine bırakır ve burada gelişen yavrular yüzebilecekleri zaman dışarı çıkarlar.

Afanyus balığı özellikleriPin

Afanyus

Bu balık, sığ ve yavaş akan tatlı sularda yaşar. Ömrü kısa olan Afanyus balığı, göletler, bataklıklar ve nehir ağızlarında yaşayarak, omurgasız ve bitkilerle beslenirler. Boyutları 6 cm’ye kadar ulaşabilir ve üremek için de sık bitkileri kullanırlar.

Ankara çamur balığı özellikleriPin

Ankara çamur balığı

Doğu ve Orta Anadolu’da akarsular ve göllerde yaşarlar. Yaşadıkları su olarak adından da anlaşılacağı gibi çamurlu alanları tercih ederler.

Zemindeki çamuru emerek içindeki larvalarla beslenirler. Boyutları en fazla 6-7 cm civarında olabilir. Kıyılardaki çakılların arasına yumurtalarını bırakarak ürerler.

Aynalı sazan balığı özellikleriPin

Aynalı sazan

Bu tür adını, aynaya benzeyen parlak ve iri pullarından almıştır. Normal sazan balığı ile ilişkilidir. Dünyada Avrupa ve Kuzey Amerika’da bulunan aynalı sazan, Türkiye’de Orta Anadolu bölgesinde bulunuyor.

Lezzetli bir balık olması sebebiyle, Manisa’da üretimi yapılmakta ve Avrupa’ya ihraç edilmektedir. Boyutları, 120 cm ve 35 kg’a kadar ulaşabilir. En büyük tatlı su balıkları arasındalardır.

Bıyıklı balık özellikleriPin

Bıyıklı balık

Bu balık, sazangiller familyasına ait olan “Barbinae” alt familyasından bir türdür. Bıyıklı balık, uzun bir vücuda ve güçlü, büyük yüzgeçlere sahiptir. Yüzgeçlerinin büyük olması, akıntılı, zor sularda yaşamasını da mümkün kılar.

Berrak, temiz akarsularda yaşar. Boyutları 50 cm ve ağırlığı da 3 kg’a kadar ulaşabilir.

Bodur yayın balığı özellikleriPin

Bodur yayın

Normal yayın balığına kıyasla boyutları daha küçüktür. Güneydoğu Anadolu bölgesinde, kumlu ve çamurlu zemine sahip akarsularda yaşar.

Bodur yayın, beslenmek için omurgasızlar, larvalar ve hatta kurbağalar da dahil bulabildiği her şeyi yerler. Boyutları 40-45 cm ve ağırlığı da 500 gr’a kadar ulaşabilir.

Büyükbaş kayabalığı özellikleriPin

Büyükbaş kayabalığı

Karadeniz ve Trakya bölgelerindeki nehirlerde yaşarlar. Acı sularda çakıllı ve kumlu zeminlerde beslenip, nehirlere yayılırlar. Büyükbaş kayabalığı, oldukça bölgeci ve saldırgan bir balıktır.

Yuvasına yaklaşan diğer balıklara karşı saldırmaktan çekinmezler. Kumsallara yumurtalarını bırakarak ürerler. Boyutları 22 cm ve ağırlıkları da 200-250 gr’a kadar ulaşabilir.

Çapak balığı özellikleriPin

Çapak balığı

Karadeniz ve Marmara’nın göllerinde, akarsularında yaşarlar. İç Anadolu bölgesindeki göllerde de rastlanabilir.

Beslenmek için yosun, küçük balıklar, kurtçuklar tüketirler. Boyutları 70 cm ve ağırlıkları 6 kg’a kadar ulaşabilir.

Dağ alabalığı özelikleri - Kırmızı benekli alabalıkPin

Dağ alabalığı (Büyük benekli alabalık)

Bu tür, Alabalık türlerinin en büyük olanıdır. Türkiye’de Güneydoğu ve Kuzeydoğu başta olmak üzere her bölgede görülebilir. Yaşam alanı olarak içilebilecek kadar kaliteli suları tercih eder.

Dağ alabalığının nesli tükenme tehlikesi olduğundan avlanması yasaktır. Boyutları 1 mt ve ağırlıkları da 25 kg’a kadar ulaşabilir. Tatlı su balıkları ve alabalık türleri arasında korunması gereken bir türdür.

Dere alabalığı özellikleriPin

Dere alabalığı

Yüksek akıntılı, soğuk sularda yaşarlar. Bölgeci bir balıktır diğer balıkların bölgesinde bulunmasından hoşlanmazlar. Yavru ve küçük balıklar, kurtçuklar ile beslenirler.

Akıntıya karşı yüzerek zıpladıklarını görebilirsiniz. Etleri oldukça lezzetli türlerdendir. Boyutları 60 cm ve ağırlıkları da 2 kg’a kadar ulaşabilir.

Dere kaya balığı özellikleriPin

Dere kayabalığı

Akarsu, dere ve nehirlerde yaşarlar. Hareketsiz bir balıktır ve dipte çamurda yatarak büyürler.

Etleri lezzetlidir ancak genellikle ülkemizde avlanmak için yem olarak kullanılırlar. Boyutları 20 cm ve ağırlıkları da 150-200 gr’a kadar ulaşabilir.

Dere pisisi Platichthys flesus - Tatlı Su Balıkları: Türkiye'de Bulunan 50 Balık ve Resimleri - 2023Pin

Dere pisisi

Deniz ve nehirlerin birbirine karıştığı, acı su bölgelerinde yaşarlar. Akdeniz’de, akıntısı az kumsal sularında bulunurlar.

Boyları 50 cm, ağırlıkları da 3 kg’a kadar ulaşabilir. Küçük balıklar, kurtçuklar ile beslenen etçil bir pisi balığı türüdür.

Dikence balığı özellikleriPin

Dikence

Bu balık da, dere pisisi gibi acı sularda yaşayan bir türdür. Boyu oldukça küçük olan dikence balığı, 9 cm uzunluğa kadar büyüyebilir. Durgun sularda bitkilerin, yosunların arasında yaşarlar.

Diğer balıkların bıraktığı yumurtalar ve daha küçük yavrularla beslenirler. Tatlı su balık çeşitleri arasında küçük türlerden biridir.

Eğrez balığı özellikleriPin

Eğrez balığı

Tuzu az olan, nehir sularının deniz ile birleştiği acı sularda yaşarlar. Böcekler, kurtçuklar ve yavru balıklar ana besinleridir.

Üremek için ırmakların üst kısımlarına, dereler ile birleştiği kısımlara kadar gidebilirler. Boyutları, 30 cm uzunluk ve 400 gr’a kadar ulaşabilir.

Gambusya balığı özellikleriPin

Gambusya

Ülkemize sonradan getirilen bu türün asıl habitatı, ABD’nin güney sularıdır. Sivrisineklerden bulaşan sıtma hastalığını azaltmak amacıyla ülkemize getirilen Gambusya balığının ana besini, sivrisinek larvalarıdır.

Boyları 6 cm uzunluğa kadar ulaşabilen küçük bir balık türüdür ve sığ, sıcak sularda yaşarlar. Tatlı su akvaryum balıklarından Lepistes balıkları ile yakın akrabalıkları vardır.

Gökkuşağı alabalık özellikleri - ÇelikbaşPin

Gökkuşağı alabalık

Çelikbaş olarak da bilinen bu türün ana vatanı Kuzey Amerika’dır. Oradan Avrupa’ya ve sonrasında da ülkemize getirilmişlerdir. Etinin lezzetli oluşu ve diğer türlere nazaran daha kolay üretildiği için tercih edilir.

Boyları 80 cm uzunluğa, ağırlıkları da 10 kg’a kadar ulaşabilir. Oksijeni bol sularda üretimi yapılan balık, küçük balıklar ve yapay yemler ile beslenir.

Göl alabalığı özellikleriPin

Göl alabalığı

Dere ve denizlerdeki alabalıklar ile benzer yapıları vardır. Göl sularında yaşadıkları için renk ve vücut yapıları daha farklıdır. Dere alabalıklarına göre daha tombul bir vücuda sahiptir.

Derin ve soğuk sularda yaşarlar. Etleri lezzetli olan göl alabalığı, amatör avcılık için değerli bir balık türüdür. Boyutları, 90 cm ve 25kg’a kadar ulaşabilir.

Gördek balığı özellikleriPin

Gördek

Kuzey Ege, Marmara ve Trakya bölgesinin, az akıntılı ve bol bitkili sularında yaşarlar. Böcek, larva ve kurtçuklar ana besinleridir.

Etleri tatsız ve kılçıklı bir balık olduğundan yenibilir tatlı su balıkları arasında pek tercih edilmezler. Boyutları, 25 cm ve ağırlıkları da 300 gr’a kadar ulaşabilir.

Gümüş balığı özellikleriPin

Gümüş

Bu tür, hem denizlerimizde hem de göllerimizde bolca bulunur. Yaşamak için sıcak suları seçerler ve larva, kurtçuk gibi şeyler ile beslenirler.

Yumurtalarını çakıllı zeminlere bırakarak ürerler. Her ne kadar küçük ve yağsız olsalar da, etleri oldukça lezzetlidir.

Gümüş sazan balığı özellikleriPin

Gümüş sazan

Diğerleri gibi Asya’dan Dünya’ya yayılan bir sazan türüdür. Etleri yağsız ancak lezzetli bir balıktır ve Çin’de oldukça fazla tüketilmektedir.

Sudaki mikroskobik boyutta olan planktonlar ile beslenirler. Boyutları, 140 cm ve 50 kg’a ulaşabilir. Yine oldukça büyük tatlı su balıkları arasındalardır.

Havuz balığı özellikleriPin

Havuz balığı

Bu tür sazan balıklarına çok benzer. Ayırt etmek için sırtına ve bıyıklarına bakılmalıdır. Havuz balığında bıyıklar yoktur ve sırtları sazana göre daha yüksektir. Havuz ve sazan balığı birbirleriyle çiftleşebilir. Trakya, Marmara ve Kızılırmak bölgelerinde yaygın olarak bulunurlar.

Hemen her şeyi yiyebilirler, larvalar, yavru balıklar ve otlar ana besinleridir. Yaşadığı göl kurusa bile, kendilerini çamura gömerek bir süre daha yaşamaya devam edebilirler. Boyutları, 60 cm ve 3 kg’a kadar ulaşabilir.

Horozbina balığı özellikleriPin

Horozbina

Denizler ve karışan nehir acı sularında yaşarlar. Ülkemizde Akdeniz ve Ege bölgelerinde yaygındır. Pulsuz ve kaygan bir vücuda sahip olan Horozbina, 20 cm uzunluğa kadar büyüyebilir. Üremek için midyeleri kullanır, yumurtalarını midye kabuklarının arasına saklarlar.

Ayrıca Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nin yaptığı bir çalışmada, horozbina balığında bir parazit tespit edildi. Bu parazit, kist oluşumuna ve solunum sisteminin olumsuz etkilenmesine sebep oluyor.

İnci balığı özellikleriPin

İnci balığı

Bu tür, yavaş akan sularda büyük sürüler halinde yaşar. Ülkemizde çeşitli diğer türleri de bulunmaktadır. Bunlardan biri olan beyaz inci balığı, Akdeniz’e akan tatlı sularda görülür.

Boyutları, 25 cm’ye kadar ulaşabilen balık, üremek için nehir kıyılarındaki taşları, ufak su birikintilerini veya kumları kullanırlar.

Kababurun balığı özellikleriPin

Kababurun

Ülkemizde yaygın olan tür, göl ve nehirlerin dip kısımlarında, çakıllı alanlarda yaşar. Taşların üzerindeki yosun, dipteki hayvanlar ve bitki köklerini yiyerek beslenirler.

Yaşadığı ortama göre boyutları değişebilir. Boyutları 50 cm ve 2 kg’a kadar ulaşabilir.

Kadife balığı özellikleriPin

Kadife balığı

Türkiye’de batı, doğru karadeniz bölgelerinde, göl ve barajlarda bolca bulunur. Görüntüsü ve yapısı sebebiyle kadife balığı olarak adlandırılmıştır.

Mikroskobik canlılarla, yosun ve sülüklerle beslenirler. Boyutları, 70 cm ve 10 kg’a ulaşabilir.

Kaya balığı özellikleriPin

Kayabalığı

Tatlı su balıkları arasında sürü içinde yaşamayı seven balıklardandır. Ülkemizde Karadeniz’e bağlanan akarsu ve nehirlerin dip kısımlarında yaşarlar.

Beslenmek için yumuşakçalar, larvalar ve karides tüketirler. Boyutları, 15 cm uzunluğa kadar ulaşabilir.

Kırmızı havuz balığı özellikleriPin

Kırmızı havuz balığı

Yaklaşık bin yıl önce Çinliler tarafından havuz ortamına evcilleştirilmiş bir türdür. Vücut renklerinden dolayı süs havuzlarında sevilen bir balıktır.

Kral balık olarak da tanınan kırmızı havuz balığı, akvaryum, havuz ve benzeri tüm ortamlara uyum sağlayabilir. Boyutları, 20 cm’ye kadar ulaşabilir.

Kızılgöz balığı özellikleriPin

Kızılgöz

Yaşam alanı oldukça geniş bir balıktır. Tatlı su balıkları arasında yer alsalar da, acı su ve tuzlu su da dahil, en zorlu ortamlarda bile hayatta kalabilirler. Beyaz karın, gümüş renkli gövdeleri ve kızıl renk gözlere sahiptirler.

Bu özelliklere sahip olan kızılkanat ile sıklıkla karıştırılırlar. Besinleri oldukça geniştir; bitkiler, planktonlar, larvalar, solucanlar, midyeler ve salyangozlar ile beslenirler. Boyutları, 45 cm ve 2 kg’a kadar ulaşabilir.

Kızılkanat balığı özellikleriPin

Kızılkanat

Ülkemizde sadece kuzey bölgelerinde bulunan kızılkanat, kızılgöz balığına oldukça benzer yapıdadır. Durgun ve yavaş akan, sığ sularda sürü halinde yaşarlar.

En büyük besin kaynakları bitkilerdir ancak, az da olsa kurtçuk ve solucan da yerler. Boyutları 50 cm ve 3 kg’a kadar ulaşabilir.

Koca ağız balığı özellikleriPin

Koca ağız

Türkiye’nin kuzey bölgelerinde, Marmara ve Trakya’nın hızlı akarsularında yaşarlar. Dicle ve Fırat nehirlerinde yaygın olarak görülürler.

Lezzetli bir balık değildir ancak, olta avcılığı için sevilen bir türdür. Boyutları, 120 cm ve 10 kg’a kadar ulaşabilir.

Kolyoz balığı özellikleriPin

Kolyoz balığı

Vücudu yuvarlaktır ve bir füzeyi andırır. Ülkemizde Çiroz olarak da adlandırılırlar. Uskumruya benzeyen kolyoz, sırt yüzgecinin üçgen şekli ve kuyruğunun sivriliği ile ayırt edilebilir.

Türkiye’de Karadeniz, Ege, Akdeniz ve Marmara denizlerine açılan akarsuların acı sularında ve bu bölgelerdeki göllerde yaşarlar. Boyutları, 60 cm ve 2.5 kg’a kadar olabilir.

Küçük kaya balığı özellikleriPin

Küçük kaya balığı

Denize açılan akarsuların, tatlı su ve acı su ile karışan bölgelerinde yaşayan tatlı su balıkları arasındadır. Ana besinleri kabuklular olmakla beraber, yumuşakçalar ile de beslenirler.

Diğer türleri gibi bu balığın eti de lezzetlidir. Boyutları 30 cm’ye kadar ulaşabilir (50 cm’ye ulaşanlar bildirilse de, bu bilgi kesin değildir).

Levkit balığı özellikleriPin

Levkit balığı

Kutum olarak da bilinen bu tür, Karadeniz ve Marmara Denizi ile birleşen akarsularda yaşar. Ayrıca ülkemizde İznik Gölü’nde yoğun olarak bulunurlar.

İyidere, Hopa ve Güneysu derelerinde de yaşadığı tespit edilen levkit balığı, 70 cm uzunluğa ve 8 kg ağırlığa ulaşabilir.

Mini inci balığı özellikleriPin

Mini inci balığı

Trakya bölgesinde yoğun olarak bulunan bu tür, temiz ve hızlı akan akarsuları tercih eder. Ayrıca Manyas Gölü’nde de yoğun olarak bulunurlar. Plankton, kurtçuk ve larvalar ile beslenen etçil bir türdür.

Parlak, inci benzeri pullarla kaplıdır, avcılar tarafından yem olarak kullanılmaktadır. Boyutları en çok 15 cm’ye kadar olabilir.

Noktalı inci balığı özellikleriPin

Noktalı inci balığı

Marmara, Trakya ve Karadeniz’in hızlı akan sularında yaşarlar. Akıntıya karşı yüzmeyi seven bir türdür. Beslenmek için küçük kabuklular, larvalar ve planktonlar tüketir.

Diğer tatlı su balıkları için avlanmada yem olarak kullanılan balıklardandır. Boyutları en fazla 16 cm’ye ulaşır.

Ot sazanı (Çim sazanı) özellikleriPin

Ot sazanı

Bu balık aynı zamanda, Beyaz amur ve Çim sazanı olarak da bilinir. Geniş nehirler ve göllerde yaşayan ve yılda beş milyon ton ile en çok üretilen balık türüdür. Kendi içinde kısa veya uzun yüzgeçli, bıyıklı bıyıksız, dikenli gibi pek çok farklı türü vardır.

Adından da anlaşılacağı gibi otobur bir balık türüdür. İstenmeyen otlar ile mücadele için biçilmiş kaftandır. Boyutları, 100 cm ve 30 kg’a kadar ulaşabilir.

Pullu sazan özellikleriPin

Pullu sazan

Yüzyıllardır üretimi yapılan, lezzetli ve kolay yetişen sazan türüdür. Avcılık için de değerli bir balıktır.

Boyutları, 40 cm ve 1 kg’a kadar ulaşabilir. Tatlı su balıkları arasında pazarlarda da çok rastlayabileceğiniz bir balıktır. Ayrıca baraj balıkları arasında da en çok sayıda olan türdür. DSI tarafından milyonlarca yavru çeşitli barajlara bırakılmıştır.

Sardalya balığı özellikleriPin

Sardalya

Ülkemiz tatlı sularında ilk kez 1943 yılında görülen bu tür, Ulubat ve İznik göllerinde yoğun olarak bulunmaktadır. Sürü halinde dolaşan sardalyaların boyutları en fazla 12 cm olabilir.

Beslenmek için plankton, minik kabuklular ve larvaları tüketirler. Ülkemizde alabalık çiftliklerinde yem olarak da kullanıldıkları biliniyor.

Somon balığı özellikleriPin

Somon

Hızlı akan, oksijen bakımından zengin, temiz akarsularda yaşarlar. Dünya’ya Kuzey Amerika’dan yayılan bu tür üretimi yapılmak üzere ülkemize getirilmiştir.

Yetişkinler, tatlı sulardan, acı su ve denizlere uyum sağlayabilir. Tatlı su balıkları arasında eti en lezzetli olan balık, somon balığı olarak kabul edilmiştir. Boyutları, 1.5 metre, 20 kg’a kadar çıkabilir.

Sudak balığı özellikleri (uzun levrek)Pin

Sudak

Ana vatanı Doğu Avrupa olan sudak, aynı zamanda uzun levrek olarak da bilinir. Göllerde ve ırmaklar ana yaşam alanlarıdır ancak, ırmakların deniz ile birleştiği acı sularda da yaşadığı görülmüştür.

Avcılığı oldukça zevkli bir balıktır ve eti de son derece lezzetlidir. Gündüzleri pek hareketli olmayan sudak balığı, geceleri avlanır. Boyutları, 125 cm ve 19 kg’a kadar ulaşabilir.

Tatlısu levreği özellikleriPin

Tatlısu levreği

Ülkemizde, Marmara ve Karadeniz’in batı bölgelerinde bulunur. Etleri oldukça lezzetlidir. Bulabildiği her şeyi hatta aç kalırsa kendi türlerini de yiyebilir.

Göl ve nehirlerin acı sularında yaygındırlar. Ana besinleri, küçük balıklar, yumuşakçalar ve balık yumurtalarıdır. Boyutları, 50 cm ve 4 kg’a kadar olabilir.

Tatlısu kefali özellikleri (ak balık)Pin

Tatlısu kefali

Ak balık olarak da adlandırılan tatlı su kefali, akıntısı yüksek ırmakların yüzeyine yakın sularında yaşar. Saklanmak için yavaş akıntılı, kayalık bölgeleri kullanırlar.

Yetişkin olana kadar, kurtçuklar, larvalar ve karidesler ana besinleri olup, sonrasında küçük balıklar, bitki ve otlar gibi besinleri tüketirler. Boyutları, 80 cm ve 6 kg olabilir.

Trakya levregi özellikleriPin

Trakya levreği

Sürü olarak yaşamayı tercih eden bu tür, Trakya bölgesinde ve Karadeniz’e bağlanan nehirlerin acı sularında yaşar.

Larvalar, kurtçuklar, balık yumurtaları ve kabuklular ana besinledir. Boyutları, 35 cm’ye kadar olabilir.

Turna balığı özellikleriPin

Turna balığı

Ülkemizde Batı ve Kuzey kesimlerinde yaygın olan turna, hemen hemen her bölgede görülebilir. Bol bitkili ve temiz olan suları severler. Yırtıcı bir balık olan turnalar, beslenme konusunda hiç seçici değillerdir.

Kurbağa, balıklar, fareler ve hatta bulunduğu ortamdaki ördek yavrularını bile yiyebilirler. Boyutları, 150 cm ve 40 kg’a varabilir. Ayrıca, turna da tatlı su balıkları arasında eti en lezzetli balıklardan biridir.

Yayın balığı özellikleriPin

Yayın balığı

Tatlı suların en fazla ağırlık ve boyutuna ulaşan balığı, yayınlardır. Ilık suyu olan, derin ve yavaş akan ırmaklarda yaşamayı seçer. Akıntılarla oluşmuş mağaralar ve ağaç köklerine saklanmayı sever.

Tadının, dana etini andırdığı söylenir ve balık eğer çok yaşlıysa, güzel tadını kaybeder. En büyük yayın balığı, 278 cm ve 144 kg ağırlık ile Po nehrinde avlanmıştır. Tatlı su balık çeşitleri arasında en iri balıklardır.

Yılan balığı özellikleriPin

Yılan balığı

Hem tatlı, hem de tuzlu suda yaşayabilen yılan balıkları, üremek için tuzlu suyu kullanırlar. Üç yıllık gelişiminin ardından tekrar tatlı sulara dönerler.

Yırtıcı bir türdür ve ana besinleri, balıklar, kabuklular, yumuşakçalardan oluşur. Boyutları, 150 cm’ye kadar ulaşabilir.

Tür, Habitat, Avlama ve Tüketme Tablosu

Bazı tatlı su balıkları için hazırladığımız avlanma, tüketme ve habitat tablosunu inceleyerek, kısaca bilgi sahibi olabilirsiniz.

Tatlı Su Balıkları: Türkiye'de Bulunan 50 Balık - İsimleri ve listesiPin

Tatlı su balık avı yasağı tarihleri ne zaman?

Aşağıdaki videoyu izleyerek, balık avının yasak olduğu tarihleri, hangi balık ne zaman avlanabilir ve ne zaman avlanması yasaktır, bunları öğrenebilirsiniz.

YouTube video
TÜRHABİTATAVLAMATÜKETME
ALABALIKLARÜretim havuzları başta olmak üzere, her bölgelerde bulunabilir.Oltalar ve serpme ağlar ile avlanılabilirler.Taze, konserve, füme ve dondurulmuş olarak tüketilebilir.
BIYIKLILARDoğu Asya’dan Batı Avrupa ya Afrika’nın bazı bölgelerine kadar bulunur.Uzatma, serpme ağları ve oltalar ile avlanılabilirler.Taze olarak tüketilir.
SALMONKaradeniz’in kafeslerinde üretimi yapılmaktadır. Doğal yayılım göstermemişlerdir.Ayaklı ağ ve olta ile avlanabilirler.Etleri taze, tütsülenmiş ve dondurulmuş olarak tüketilir.
SAZANÜlkemizde neredeyse tüm göl, gölet ve nehir sularında bolca bulunur.Oltalar ve çeşitli ağlar ile avlanılabilirler.Kırmızı etli lezzetli bir türdür. Genellikle taze olarak tüketilir.
SIRAZÇin’den Anadolu’ya kadar yayılmışlardır. Sert akarsuların taşlı bölgelerinde bulunurlar.Serpme, uzatma ağları ve oltalar ile avlanılabilirler.Taze olarak tüketilirler
SUDAKBüyük sularda yaşar; göl, barajlar ve geniş, derin nehirlerde bulunabilir.Olta ve uzatma ağlar avlanılabilirler.Taze ve dondurulmuş olarak tüketilir.
TATLI SU KEFALİ (AK BALIK)Anadolu’nun iç sularında yaşarlar. Nehirlerin kayalık diplerinde saklanmayı severler.Uzatma, serpme ağları ve olta ile avlanılabilirler.Taze olarak tüketilir.
TURNA BALIĞIÜlkemizdeki göl ve nehirlerde yaşarlar.Olta ve uzatma ağları ile avlanılabilirler.Beyaz etli, az yağlı oldukça lezzetli bir türdür. Taze olarak tüketilir.
YAYIN BALIKLARIDurgun akarsular ve büyük göllerde yaşarlar.Fanyalı, serpme ağlar ve olta ile avlanılabilirler.Etleri lezzetlidir. Genellikle taze olarak tüketilirler. Kemikleri ve hava kesesi tutak yapımında kullanılır.

SSS

Kaç çeşit tatlı su balığı vardır?

Tüm Dünya sularından toplamda 18.000’den fazla tatlı su balığı olduğu bilinmektedir. Bu tatlı su balık çeşitlerinin 406 adedi, Türkiye’den rapor edilmiştir.

Tatlı su balığı hangi yemlere gelir?

Tatlı su balığı avlamak için solucan, larva, böcek, ekmek içi ve hazır yemler gibi birçok farklı yem ve yem karışımı kullanılsa da en etkili yemler, mısır ile yapılan karışımlardır.

Kaynaklar: https://tr.wikipedia.org/

Önerilen Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir