Türkiye'de en popüler olan ciklet balığı türleri, besleme ve özellikleriPin

Ciklet Balığı: En Popüler 8 Ciklet Türü ve Resimleri 2023

Ciklet balığı türleri, çoğunlukla Afrika’nın Malawi Gölü’ne özgü balıklardır. Ciklet türleri, toplamda 1300 farklı çeşide sahiptir. Çoğunun anavatanı Malawi Gölü olsa da Güney Asya, Madagaskar ve tropikal Amerikan sularında da yaşadıkları görülür.

İstisna türleri haricinde bakımı zor olmayan cikletler, birçok renk çeşidi ve varyasyonlarıyla akvaryum balıkları arasında popüler seçim haline gelmişlerdir. Ülkemizde ciklet olarak bilinirler ancak, çiklit balığı olarak da adlandırılırlar. Ayrıca ciklet balıkları, canlı doğuranların aksine yumurtlama yolu ile ürerler.

Sizler için oluşturduğumuz bu liste sayesinde, akvaryumunuza ekleyeceğiniz ciklet türünü kolayca belirleyebileceksiniz. Bu türlerinden birini edinmeden önce mutlaka asgari şartları sağlayan bir akvaryuma ve ekipmana sahip olduğunuzdan emin olmalısınız.

Ciklet balıkları bölgesel olarak ana 3 kategoriye ayrılır:

  • Malawi Cikletleri: Malawi Gölü’nde ortaya çıkan ciklet türlerine verilen genel isimdir. Malawi cikletleri hem kendi türlerine karşı hem de diğer cikletlere karşı uyumu balıklardır. Aynı zamanda akvaryum balıkları arasında son derece popüler ciklet balıklarındandır.
  • Tanganyika Cikletleri: Genel isimlerini Afrika’nın en büyük gölü olan Tanganyika Gölü’nden almışlardır. Sayıca diğerlerinden daha az ciklet balığı olsa da çeşitlilik açısından en zengin sular burasıdır. Göl, yaklaşık 250 çeşit ciklet balığına ev sahipliği yapmaktadır.
  • Madagaskar Cikletleri: Madagaskar tatlı sularında yaşayan türler, en dayanıklı türlerdir. Zaman zaman ısısı aşırı düşen ve yükselen sularda hayatta kalabilmişlerdir. 12 dereceden 40 dereceye kadar hayatta kalabilirler. Ülkemizde pek tercih edilmeyen cikletlerdendir.

İşte sizler için hazırladığımız en popüler 8 Ciklet Balığı türü:

1. Sarı Prenses Ciklet (Electric yellow cichlid)

Sarı prenses balığı bakımı - Sarı prenses ciklet balığı cinsiyet ayrımıPin

Sarı prenses şüphesiz en yaygın ciklet türüdür. Akvaryum balıkları denilince çoğu kişinin gözünün önüne ilk gelen balıklardandırlar. Ancak küçük (120lt altı) akvaryumlarda bakılması zordur. Barışçıl olsalar da küçük yaşam ortamı sebebiyle saldırganlaşabilirler.

120 litre bir akvaryumda en fazla 6 prenses bakılmalıdır.Sarı ciklet balığı, hobiye yeni başlayanlar için son derece doğru bir seçimdir. Gerek bakım kolaylığı, gerek dayanıklılığı olsun çokça tercih edilen ciklet türlerinden biridir.

Boyutları 13cm’ye kadar ulaşabilen bu balıklar, hem otçul hem de etçildirler. Dişiler, yavruları ağızlarında kuluçka yöntemi ile büyütürler. Süreç, yaklaşık 20 gün civarı sürmektedir. Sert sular ve zor koşullara dayanıklı balıklardır.

Akvaryum içerisinde kayalık veya benzeri malzemeler ile saklanabilecekleri alan yapmak gereklidir. Sarı prenseslerde sağlıklı üreme yapılmak isteniyorsa, erkek dişi oranının 1/5 olması idealdir. Her 1 erkek sarı prenses ciklet için 5 adet dişi barındırılmalıdır.

2. İmparator Ciklet Balığı (Empress Cichlid)

İmparator ciklet balığı - İmparator balığı özellikleriPin

İmparator ciklet, kırmızı, mavi, sarı gibi canlı renklere sahip gösterişli bir türdür. Kendi türü içerisinde birçok alt türe de sahiptir. Aralarında en yaygın olanları mavi ve kırmızı imparator ciklet balığıdır. Malawi Gölü’nün kuzey bölgelerinde, 4-5 metre derinlikte yaşarlar.

İmparatorların ana besinleri, kurtçuklar, omurgasızlar ve larvalardır. Kafalarında bulunan “akustik lateral sistem” adı verilen delikli yapılarla, kum altındaki canlıları tespit ederek onları yer. Akvaryumda, etçil cikletlere uygun protein içerikli yemler ile beslenmelidir.

Üremek için ağızda kuluçka yaparlar. Yetişkin bir imparator ciklet tek seferde 40-60 civarında yavru verir. Yavru vermeleri için 6-7 aylık olmaları gerekir. Ayrıca erkekler, üreme döneminde oldukça agresif tavırlar gösterir.

Balık çoğaltılmak isteniyorsa, kırma türlerin olmaması için tek tür imparator beslenmelidir. Aksi halde kırma balıkların olması kaçınılmaz olacaktır. Çoğu Malawi türünde olduğu gibi bu balık için de ideal oran 1 erkek 5 dişi olmalıdır. Boyutları 18cm’ye kadar ulaşabilir. Sağlıklı bakım ve üreme için minimum 250 litre akvaryum hacmi gerekir.

3. Yunus Ciklet (Blue Dolphin Cichlid)

Yunus ciklet balığı özellikleri, cinsiyet ayrımı ve bakımıPin

Yunus ciklet balığı, kendine has kafa yapısı ile Malawi Gölü sularında yaşamaktadır. Hem kendi türlerine karşı, hem de diğer ciklet türlerine karşı barışçıl bir balıktır. Karma akvaryumlarda bakılabilir. Yunus ciklet, bakımının zor olmaması ve kolay üretilebilmesi sebebiyle ülkemizde çok tercih edilen türlerdendir.

Boyutları 25cm’ye kadar ulaşabilir. Boyutlarının büyük olması akvaryum hacmine bağlıdır. 1 erkek 3 dişi olarak beslenmesi uygundur. 4 yunus ciklet için minimum akvaryum hacmi 200 litre olmalıdır. 200-250 litrede bakılan yunusların boyutları 15-20cm civarına kadar ulaşabilir.

Günde 2 kere olmak üzere, hazır yemler ve solucan, kan kurdu gibi besinlerle beslenebilirler. Yem çeşitliliğinin çok olması balığın daha sağlıklı olmasına olanak tanır.

Yunus ciklet balığı üreme konusunda zor bir balık değildir. 1 erkek aynı anda 3-6 dişi ile farklı yuvalar oluşturabilir. Üreme için ideal sıcaklık 25-28 derecedir. Çiftleşme, dişinin 1-3 yumurta bırakması ve onları ağzına alarak erkeğin döllemesi sonucu biter.

Dişi yumurtaları 21 gün ağzında tutarak kuluçkalar. Bu süreçte dişi yemeyi bıraktığı için zayıflama görülebilir.

4. Demasoni Ciklet Balığı (Demasoni Cichlid)

Demasoni ciklet balığı özellikleri, cinsiyet ayrımı ve üremePin

Demasoni ciklet, ilk kez 1994 yılında Ad Konings tarafından Malawi’de keşfedilmiştir. İngilizce’de Demasoni Cichlid ve Midnight Demasoni olarak isimlendirilirler. Boyutları 8cm’ye kadar ulaşan cüce bir türdür. Ancak boyutları küçük olmasına rağmen, diğer balık türleri onlar için tehdit görülür.

Yeni başlayanların zorlanabileceği, orta ve ileri seviye ciklet bakanlar için daha uygun bir balıktır. Kendi türleri ile bakılacaksa 10-12 adetlik gruplarla bakılması, agresifliğini azaltacaktır. Karışık bakılmak isteniyorsa Mbuna türleri ile birlikte bakılabilir.

Küçük balıklar olmasına rağmen minimum 150 litre ve üzeri akvaryumlarda bakılmalıdır. Erkek ve dişi ayrımı yapmak zordur. Erkekler daha parlak renklere sahiptirler. Ayrıca erkek balığın yaşı ilerledikce, karın kısmında yumurta lekesi oluşur.

Üreme zamanı geldiğinde erkek, dişiyi sallayacak ve bir daire içine alarak, onu kendi bölgesinde kadar taşıyacak ve ardından çiftleşme başlayacak. >Dişi, yumurtalarını hemen ağzına alır ve erkeğin yumurta lekesi patlayınca oradakileri de alarak yumurtaların ağızda döllenmesini sağlar.

26-27 derecede kuluçkalanan yumurtalar, yedi gün içinde çatlar ve iki hafta sonra da yavrular serbest yüzüşe geçerler. Yavrular da yetişkinler kadar agresiftir. Birbirlerine karşı çok saldırgan olabilirler. Yavruları beslemek için artemia kullanılabilir.

5. Frontoza Ciklet (Frontosa Cichlid)

Frontoza ciklet balığı özellikleri, cinsiyet ayrımı ve üremePin

Frontoza ciklet, Afrika’nın Tanganyika gölünde yaşayan, derin su ciklet türlerinden biridir. Büyük bedenleri ve göz alıcı renkleri ile akvaryumda hemen dikkat çekerler. Boyları 35cm’ye kadar ulaşabilir. Habitatlarında 12 ile 50 metre derinlikte yaşadıklarından, yakalanması zor bir balıktır.

Dört adet ve katları olacak şekilde bakılması uygundur. Dört adet için minimum 450 litre akvaryum gereklidir. Balığın tolere edebileceği su değerleri için pH, kH ve gH değerlerine dikkat edilmeli. pH 7 ve üzeri değerlerde olmalı. Ayrıca su, oksijen bakımından da zengin olmalı.

Frontoza, habitatında solucan, yumuşakçalar, küçük balıklar gibi besinler tüketen etçil bir balıktır. Akvaryum bakımında, uygun hazır yemler ve canlı yemler ile beslenebilir. Eğer imkanınız var ise hazır canlı yemler yerine, kendi canlı yemlerinizi yetiştirmelisiniz. Dışarıdan gelecek canlı yemlerden balık hastalıkları edinebilirler.

Cinsiyet ayrımı zordur. Erkekler kısmen daha iridir ve kafalarındaki çıkıntılar daha büyüktür. Üreme konusunda da zor bir balıktır. Üreme yaşları 3-4 yaştır ve erkekler dişilere göre daha geç olgunlaşır. Üreme yine ağızda kuluçkalama yöntemi ile yapılır. Erkeğin üreme için uygun bir bölge seçmesi ve oluşturması için taşlar ve küpler gibi malzemeler kullanmalısınız.

Dişiler, yapılan yuvaya, kayaların arasına 50 civarı yumurta bırakır ve erkek gelerek bunları döller. Erkek yuvayı savunmakla, dişi ise yavruları ağzında tutmakla sorumludur. Dört ile altı hafta içinde yavrular serbest yüşüşe geçeler. Yavruları beslemek için salamura karidesi kullanılabilir. Ayrıca üreme için orta sertlikte ve 25-28 derece sıcaklıkta bir su gereklidir.

6. Calvus Ciklet (Calvus Cichlid)

Calvus ciklet balığı özellikleri, cinsiyet ayrımı ve üremePin

Calvus ciklet balığı, Tanganika Gölü’nün güneybatı kesimlerinde yaşar. Adı, latincede “Calvus” yani “Kel” anlamına gelmektedir. Baş kısmında pulsuz, kel bir alana sahip oldukları için bu ad verilmiştir. Bu balık, kendi içinde de birkaç farklı türe sahiptir.

En yaygın Calvus türleri, Beyaz Calvus, Siyah Calvus, Zebra Calvus ve Sarı Calvus (Gold)’dur. Calvuslar avcı, etçil bir balıktır. Yavru balıklar ve omurgasızlar en çok tükettiği yiyecekleridir. Akvaryumlarda karides, solucan ve kan kurdu gibi canlı yemler, hazır protein tabletleri ile beslenebilirler.

Yetişkin bir grup Calvus balığı için minimum 200 litrelik bir akvaryum gerekir. Yavrular için ise 75 litre ve üzeri olmalıdır. Bu rakam balıkların büyüklüğüne ve sayısına göre katlanarak arttırılmalıdır. Yine diğer Tanganyika balıkları gibi oksijen seviyesi yüksek olmalıdır.

Nitrat, pH ve sıcaklık değerlerinin konrol altında ve stabil tutulması gerekir. Diğer barışçıl Tanganyika cikletleri ile birlikte bakılabilir. Ancak, çapraz üremeye yol açmamak için diğer Calvus varyasyonları ile beraber bakmamalısınız.

Üreme konusunda orta zorlukta bir ciklet balığı türüdür. Üremek için 2 yaş olmaları gerekir. Erkek Calvus, dişiden daha büyüktür. Dişi üremek için erkek balığın giremeyeceği büyüklükte bir alan seçer. Bu balıkları edinmeden önce, uygun boyutlarda küpler (yuvalar) edinmeniz gerekir.

Dişi Calvus, 75 ila 200 arasında yumurtayı, yuvaya yapıştırır ve erkek balık yuva girişinde yumurtaları döller. Yaklaşık 10 gün sonra yavrular serbest yüzüşe geçerler. Bu noktada, yavruları yememesi için erkek balığa dikkat edilmeli.

7. Limon Ciklet Balığı (Lemon Cichlid)

Limon ciklet balığı özellikleri, cinsiyet ayrımı ve üremePin

Limon ciklet balığı, Tanganyika Gölü’nden güzel ve oldukça sakin tavırlı bir Afrika cikletidir. Parlak, canlı renkleri ile karma ciklet akvaryumlarında aranan tür olmayı başarmış bir ciklet türüdür. Aynı zamanda altın ciklet olarak da bilinirler.

Limon ciklet, iyi bir bakım ile akvaryumda 10 yıla kadar yaşabilir. Erkeklerin boyutu en fazla 12 cm’ye, dişilerin ise 9 cm’ye ulaşabilir. Bir çift limon ciklet için minimum 75 litre akvaryum gereklidir. Eğer karma akvaryumlara eklenecekse, hacmi en az 150 litre olmalıdır.

Bu tür su değişimlerine karşı hassastır. Su değişimi yaparken eklenecek suyun sıcaklığı ayarlanmalı ve haftalık %20’den fazla yapılmaması önerilir. Yine hassas oldukları amonyak seviyesine de dikkat edilmelidir.

Akvaryumda yeteri kadar alana ve kendilerine ait bir bölgeye sahiplerse, saldırgan değillerdir. Karma akvaryumlarda Malawi Gölü balıkları ile beraber bakılmamaları tavsiye edilir. 30 dereceye kadar sıcaklığı tolere edebilirler.

Limon cikletlerde cinsiyet ayrımı yapmak zordur. Erkeklerin vücudu daha dolgun ve yapılıdır. Ayrıca kafalarında hafif bir kamburluk bulunur. Bir diğer erkeğe özgü özellik de pelvik yüzgecin dişiden daha uzun olmasıdır.

Üreme konusunda zor bir tür değildir. Eşleşmelerine izin verdikten sonra eş balıkları mağara şeklinde oluşturacağınız 70+ litrelik farklı bir akvaryuma alın. Dişi yumurtalarını oluşturduğunuz mağaraların içine bırakacaktır.

Mağara hazırlanırken dişi limon ciklet balığının girebileceği kadar olmalıdır. Erkek balık yumurtaları döllemeye hazır değilse dişiye saldırarak yaralayabilir. Dişi mağaranın tavanına 50 ila 150 arasında yumurta bırakır ve erkek onları döller.

Yavrular çok kısa bir sürede, 4-5 gün içerisinde yumurtadan çıkar ve serbest yüzüşe geçer. Yavruların hızlı büyümesini sağlamak için ezilmiş karides vb. besleyici yemler verebilirsiniz.

8. Madagaskar Ciklet (Madagascar Cichlid)

Madagaskar ciklet balığı özellikleri, cinsiyet ayrımı ve üreme - Paratilapia polleni cikletPin

Madagaskar ciklet balığı, ülkemizde çok bulunan bir tür değildir. Ancak Madagaskar Gölü’ndeki ciklet türleri arasında en kolay ulaşılan balıklardandır. Madagaskar Gölü balıkları dayanıklılığı ile ön plana çıkmıştır.

Bu tür de zor su şartlarına karşı oldukça dayanıklıdır. Akvaryum ortamında en fazla 28 cm’ye kadar büyüyebilirler. Dişiler bu uzunluğun yaklaşık yarısı kadardır. Bir çift Madagaskar ciklet balığı için en az 200 litre hacminde bir akvaryum gerekir. Ani nitrat değişimleri olmadıkça zor şartlara dayanabilir.

Hem boyutları hem de fiziksel farklılıkları sayesinde cinsiye ayrımı oldukça kolaydır. Erkekler, dişilere oranla daha iridir ve daha keskin pelvik yüzgeçler, daha yuvarlak bir kafa şekline sahiptirler.

Üremeleri akvaryum ortamında kolay değildir ve nadir görülür. Üremelerini istiyorsanız bir çift genç Madagaskar ciklet balığı edinmeniz doğru olacaktır. Böylece doğal olarak eşleşmelerini sağlayabilirsiniz.

Yumurtlama başlamadan birkaç gün önce kur yaptıklarını görebilirsiniz. Erkeğin renginin koyulaşması çiftleşmenin yakın zamanda olacağına işarettir. Dişi balığın da yumurtlamadan hemen önce renginin koyulaştığını görebilirsiniz.

Dişi balık, yumurtalarını oyuk, mağara ve bitki kökleri gibi alanlara bırakmayı ister. Erkek yumurtaları korumak için bölgede devriye gezerken dişi, yumurtaların yanında kalacaktır. Ancak, erkek balık yumurtalara yaklaştığında dişi saldırgan olabilir.

Yavrular, dişinin bırakacağı yaklaşık 1000 yumurtadan, 2-3 gün sonra çıkar. İlk hafta bulundukları alandan ayrılmazlar ve ardından serbest yüzüşe başlarlar. Bu aşamada isterseniz yavruları yetişkinlerden ayırarak bakabilirsiniz.

Yavruları beslemek için mikro kurt, karides ve hazır toz yemler kullanabilirsiniz.

YouTube video

Sonuç

Ciklet balığı türleri bölgeci balıklardır. Bazıları saldırgan olabilirken, çoğu ciklet türü barışçıldır. Bakmak istediğiniz ciklet türünü edinmeden önce mutlaka hakkında bilgi almanız gerekir. Böylece onlara uygun ortamı sağlamanız son derece kolaylaşır.

Eğer yeni başlayan biriyseniz mutlaka bakımı kolay ciklet türlerini seçmenizi öneririz. En baştan zor bir tür ile başlayıp, hobiden soğumanızı istemeyiz. Son olarak ciklet balığı akvaryumu nasıl olmalı adlı videoyu izleyerek fikir alabilirsiniz.

Lütfen merak ettiğiniz tüm sorularınızı aşağıdaki yorum alanında bize iletmekten çekinmeyin.

SSS

Ciklet balığı kaç derecede yaşar?

Ciklet balığının yaşayabileceği sıcaklık, türüne ve doğal ortamına bağlı olarak değişmektedir. Ortalama bir rakam vermek gerekir ise ideal su ısısı 23-28 derece arasıdır. Tanganyika ciklet türleri yüksek ısılarda yaşabilirken (28°C), Malawi ve özellikle de Madagaskar türleri kısmen daha düşük ısılarda yaşayabilir.

Ciklet Balıkları Bitkileri Yer Mi?

Ciklet türlerinin bir çoğu, hem etçil hem de otçuldur ve bitkileri yemeyi çok severler. Eğer bitkili bir ciklet akvaryumu kurmak istiyorsanız, seçeceğiniz türler bitkilerle tam uyumlu olmalıdır. Aksi halde, bitkileriniz büyümeyecek ve zamanla yok olacaktır.

Cikletlerin Büyümesi Ne Kadar Sürer?

Türe bağlı olmakla birlikte, birçok ciklet balığı 1 yaşına kadar 12cm boyuta ulaşır. Asıl boyutlarına ulaşmaları 5 yaşına kadar sürebilir.

Önerilen Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir